(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng)

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 21 thửa đất tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Mục đích sử dụng đât: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

Vị trí các thửa đất: Đường nối QL4E – QL70 (Nhánh 1), thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Số lượng: 21 thửa (Từ thửa số 1470 đến thửa số 1490; Mỗi thửa có diện tích từ 99,8 m2 đến 136,8 m2. Tổng diện tích 2.148,4 m2

- Đơn giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/ m2

4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

a. Tiền đặt trước: Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 28/5 đến ngày 01/6/2021 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 01/6/2021 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

b. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Công ty đấu giá hợp danh Hòa bình phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 13/5/2021 đến ngày 28/5/2021 tại trụ sở Công ty (số nhà 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 13/5/2021 đến trước 17 giờ 00 phút 28/5/2021 tới Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng)..

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 17/5 và 18/5/2021 tại nơi có tài sản

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 02/6/2021, Tại hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0983848808 (Trong giờ hành chính).

BIỂU TỔNG HỢP 21 LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN QUANG, HUYỆN BẢO THẮNG

ĐVT: VN đồng

Ngày 2/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 2/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 2