(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 02/03/2020. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 28/02/2020 (29 lô đất ở tại khu dân xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 28/02/2020. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng (phòng giao dịch Hội Yên – xã Hải Quế) ngày 26,27/02/2020 ( trong giờ hành chính). Ngày 28/02/2020 bán hồ sơ tại nhà văn hóa xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 28/02/2020 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến hết 11h00, buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h00) Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 

TT

Số lô

Diện Tích lô đất (m2)

Gía khởi điểm (đồng)

Ký quỹ (đồng)

Phí hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

2

258

141.900.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

2

3

258

141.900.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

3

4

257

141.400.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

4

5

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

5

6

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

6

7

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

7

8

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

8

9

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

9

10

280

154.000.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

10

11

280

169.400.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang-Lam Thủy

11

13

258

156.100.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

12

14

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

13

15

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

14

16

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

15

17

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

16

18

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

17

19

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

18

20

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

19

21

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

20

22

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

21

23

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

22

24

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

23

25

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

24

26

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

25

27

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

26

28

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

27

29

250

137.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

28

30

230

126.500.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- LamThủy

29

31

230

139.200.000

20.000.000

100.000

Đường Phương Lang- Lam Thủy

Tổng cộng

7.301,0

4.057.900.000

2.900.000

Tổng giá khởi điểm: 4.057.900.000 đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 26, 27/02/2020 (trong giờ hành chính). Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng (phòng giao dịch Hội Yên – xã Hải Quế) Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

- Ngày 28/02/2020 tại nhà văn hóa xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 28/02/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại nhà văn hóa xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.