(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1