(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2019 do UBND huyện Đoan Hùng ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

1.1/ Quyền sử dụng 01 ô đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

- Diện tích: 159,2m2.

- Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ.

1.2/ Quyền sử dụng 05 ô đất tại khu Phú Thịnh, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

- Diện tích mỗi ô: 100,0m2.

- Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hồ sơ.

* Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đoan Hùng (Đ/c: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất: từ ngày 09/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019 tại:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đoan Hùng.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đoan Hùng.

- UBND thị trấn Đoan Hùng.

(Địa điểm: thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 15/10 và 16/10/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

Liên hệ:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường (Số điện thoại liên hệ: 0210 3 880 161)

- UBND thị trấn Đoan Hùng (Số điện thoại liên hệ: 0210 3 880 302)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày 09/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đoan Hùng.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 08h00 ngày 02/11/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Đoan Hùng.

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/10/2019 đến 01/11/2019 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42810000513268, mở tại BIDV – CN Hùng Vương.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đoan Hùng, UBND TT. Đoan Hùng.. 

DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN BÁN HỒ SƠ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án: Quyền sử dụng tại Khu Đồng Tâm và khu Phú Thịnh, TT.Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá: 08h00' ngày 02/11/2019

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND thị trấn Đoan Hùng

STT

Ký hiệu
ô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

Tiền bán hồ sơ

Tiền đặt trước

(m2)

(đồng/m2)

(đồng)

(đồng)

(đồng)

Tổng

659,20

12.664.000.000

1.500.000.000

I

Khu Đồng Tâm,
TT. Đoan Hùng

1

Ôsố 03

159,20

45.000.000

7.164.000.000

500.000

500.000.000

II

Khu Phú Thịnh,
TT. Đoan Hùng

1

Ô số 01

100,00

11.000.000

1.100.000.000

500.000

200.000.000

2

Ô số 02

100,00

11.000.000

1.100.000.000

500.000

200.000.000

3

Ô số 03

100,00

11.000.000

1.100.000.000

500.000

200.000.000

4

Ô số 04

100,00

11.000.000

1.100.000.000

500.000

200.000.000

5

Ô số 05

100,00

11.000.000

1.100.000.000

500.000

200.000.000