(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2021 do UBND huyện Phù Ninh (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất) ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 39 ô đất ở tại vị trí Bờ Me (khu 6), thị trấn Phong Châu. Diện tích: từ 138,2m2 đến 349,1m2/ô; Giá khởi điểm: từ 3.200.000đ đến 4.000.000 đồng/m2. - Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

UBND huyện Phù Ninh (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất).

Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 3