(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 2/10/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên, địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất tại Khu Tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành; Khu Tái định cư Cống Vỡ phường Đồng Tiến; Khu Tái định cư xóm Sứ xã Tân Hương trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

a. Khu Tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành:

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

b. Khu Tái định cư Cống Vỡ phường Đồng Tiến:

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 2

c. Khu Tái định cư xóm Sứ xã Tân Hương:

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 3

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.2. Nơi có tài sản: Khu Tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành; Khu Tái định cư Cống Vỡ phường Đồng Tiến; Khu Tái định cư xóm Sứ xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên.

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên, địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 29/9/2020 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 29/9/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên (Trong giờ hành chính).

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

* Điều kiện tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời hộ gia đình cá nhân nêu trên không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật (Tất cả các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật).

Trong đó: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành.

+ Nộp tiền theo quy định.

8.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

8.3. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đủ điều kiện về năng lực tài chính theo quy định của pháp luật.

- Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ khi trúng đấu giá.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Nộp tiền thuê đất đầy đủ theo đúng quyết định của UBND thị xã và đúng theo thời gian thông báo của cơ quan thuế.

- Người trúng đấu giá phải cam kết xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh không vi phạm về vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường, người dân xung quanh như khí thải, tiếng ồn,...

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 29; 30/9/2020 và 01/10/2020.

- Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 tại hội trường UBND thị xã Phổ Yên.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá) theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!