(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 2/10/2020 như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 31 lô đất các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1 Xã Phong Hòa - Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn

b. Vị trí: Vị trí 1, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 909,2 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2 Xã Điền Môn: 27 lô

1.2.1. Khu dân cư xen ghép thôn 1 Vĩnh Xương: 03 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1, khu vực 2.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.100,0 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.2. Khu dân cư xen ghép thôn 2 Vĩnh Xương: 01 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1 - khu vực 2.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 338,0 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.3. Khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn: 04 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.201,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.4. Khu quy hoạch trung tâm xã thôn 2 Vĩnh Xương: 19 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1, vị trí 2, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 6.601,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.3. Xã Điền Hương: Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2, QL 49B (Từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 345,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 6125/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc thôn 1 Vĩnh Xương, thôn 2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Điểm dân cư xen cư thôn Kế Môn; Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2312/QD-UBND ngày 07/11/2006 của UBND huyện; Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2012 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép khu dân cư xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn và khu quy hoạch trung tâm thôn 2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Phong Hòa, Phong Chương, Phong Thu, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong An, Phong Hiền, Phong Hải, Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hương và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Xã Phong Hòa: 03 lô

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

2. Xã Điền Môn: 27 lô

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

3. Xã Điền Hương: Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô.

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá các xã Điền Môn, Điền Hương, Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 14/9/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 15, 16 tháng 9 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại Mục II thông báo này từ ngày 29/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 29 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất từng xã và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.