(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/03/2019 do UBND xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Ngày 2/03/2019, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 2/03/2019, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2