(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Đoa ủy quyền như sau:
Ngày 19/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 19/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 2