(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2019 do Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don - Địa chỉ: xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don chủ trì quản lý, xử lý gồm:

3.1. Lô thứ nhất: 69,127 m3 gỗ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII. Trong đó gồm: 7,667 m3 gỗ Cà chít; 0,136 m3 gỗ Cẩm lai; 1,286 m3 gỗ Cẩm liên; 30,284 m3 gỗ Căm xe; 3,241 m3 gỗ Chiêu liêu; 0,752 m3 gỗ Dầu; 7,466 m3 gỗ Gáo vàng; 2,149 m3 gỗ Gõ mật; 11,818 m3 gỗ Hương; 2,130 m3 gỗ Lim xẹt; 0,536 m3 gỗ Muồng; 0,174 m3 gỗ Tạp; 1,488 m3gỗ Vảy ốc.

- Giá khởi điểm: 872.781.170 đồng (Tám trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi mốt ngàn, một trăm bảy mươi đồng)

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

3.2. Lô thứ hai: 11,251 m3 gỗ Hương nhóm IIA và Căm xe nhóm II. Trong đó gồm: 1,193 m3 gỗ Căm xe; 10,058 m3 gỗ Hương.

- Giá khởi điểm: 374.410.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm mười ngàn đồng).

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

3.3. Lô thứ ba: 3,908 m3 gỗ Hương nhóm IIA và Căm xe nhóm II. Trong đó gồm: 3,841 m3 gỗ Căm xe; 0,067 m3 gỗ Hương.

- Giá khởi điểm: 61.115.850 đồng (Sáu mươi mốt triệu, một trăm mười lăm ngàn, tám trăm năm mươi đồng)

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Nơi bảo quản tài sản: Tại các Trạm Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don.

4. Tổng giá khởi điểm: 1.308.307.020 đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, ba trăm lẻ bảy ngàn, hai mươi đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2019 tạiHạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu xem tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian địa điểm: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 16/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu tài sản giá và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu) chứng từ nộp tiền đặt trước; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ đấu giá

a) Tiền đặt trước:

- Lô thứ nhất: 174.000.000 đồng.

- Lô thứ hai: 74.000.000 đồng.

- Lô thứ ba: 12.000.000 đồng.

b) Tiền bán hồ sơ:

- Lô thứ nhất: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Lô thứ hai: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Lô thứ ba: 150.000 đồng/hồ sơ.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: trước 17 giờ 00 ngày 16/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Phương thức đấu giá: trả giá lên

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

* Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.