(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 0363.743199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thái Bình số 433, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá:

* Tài sản đấu giá:

1. Máy nổ số PY 170307 (Đông Phong 24): 900.000 đồng

2. Máy nổ số 110 (Cao phong 15): 600.000 đồng

3. Máy nổ YUCHAI MODEL 4C: 4.600.000 đồng

4. Cát đen san lấp: 87m3 x 39.000 đồng = 3.393.000 đồng

* Giá khởi điểm: 9.493.000 đồng (Chín triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng)

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định, người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

* Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ 1 hồ sơ

Thực hiện theo Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

6. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất của vòng đấu đó và công bố người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức để chọn ra người trúng đấu giá.

7. Thời gian xem tài sản đấu giá: Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 16, 17/6/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sảnkhi trúng đấu giá.

8. Khoản tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 1.890.000 đồng (Một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

- Thời gian nộp: Ngày 17, 18/6/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

9. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: Hồi 14h00 ngày 19/6/2020

10. Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn Chuyên mục Đấu giá tài sản

Kính mời các cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Điện thoại: 02273.743.199