(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 như sau:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chi tiết tài sản như sau:

1. Thửa đất số 44; tờ bản đồ số 16. Địa chỉ thửa đất: Số 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.136,9 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 510,8 m2; nhận góp vốn đất được công nhận QSDĐ như giao có thu tiền sử dụng đất 549,0 m2; nhận góp vốn đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 77,1m2.

2. Ghi chú:

- Thửa đất có 43,3 m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường đỏ; 4,5 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường kiệt.

- Thời hạn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phần B diện tích 626,1 là 50 năm kể từ ngày 29/06/2017 đến hết ngày 28/06/2067 hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật (chi tiết tài sản theo thông báo đấu giá tài sản).

- Tổng giá khởi điểm: 108.280.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 27/05/2020 đến 16h30, ngày 16/06/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

- Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 10/06/2020.

- Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 12/06/2020, 15/06/2020 đến 16h30 ngày 16/06/2020.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 19/06/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. DĐ: 0987.435.509.