(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất ở tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể như sau:

- Diện tích từ 199,8m2/thửa đến 393,4m2/thửa.

- Giá khởi điểm từ 178.000.000,đồng/thửa đến 269.000.000,đồng/thửa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Thông tin cụ thể của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND xã Hàm Ninh.

4. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá, không hạn chế số thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 10/6/2020 và ngày 11/6/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh - Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.856585.

7. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 29/5/2020 đến 16h30/ ngày 16/6/2020.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 12/6/2020 đến 16h30/ ngày 16/6/2020.

c) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

d) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

e) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08h00’ ngày 19/6/2020 tại UBND xã Hàm Ninh.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Hàm Ninh./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 17 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ HÀM NINH,
HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 19/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 1  
Ngày 19/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 2