(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Công an quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2. Đơn vị có tài sản: Công an quận Sơn Trà, địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng, trong đó bao gồm:

- 95 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng được đăng ký lại;

- 54 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng không được đăng ký lại.

4. Giá khởi điểm là: 97.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng chẵn). Mức giá trên là giá bán trọn lô, đã bao gồm hóa đơn bán tài sản thanh lý.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy chứng nhận ĐKKD đến Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn)

8. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/6/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 16/6/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 16/6/2020 trong giờ hành chính tại 71 Trương Định, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

10. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 16/6/2020 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 18/6/2020.

11. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 19/6/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. (ĐT: 0236.3889691) hoặc truy cập website http://tdgdanang.com”

Xin trân trọng cảm ơn./.

PHỤ LỤC KÈM THEO CÔNG VĂN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 34/HĐ-DVĐG ngày 03 tháng 6 năm 2020

1. Đối với 95 xe mô tô, xe gắn máy theo dạng xe cũ được đăng ký sử dụng lại:

Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 6
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 7

2. Đối với 54 xe mô tô, xe gắn máy theo dạng xe cũ không được đăng ký sử dụng lại:

Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 8
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 9
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 10
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 11
Ngày 19/6/2020, đấu giá lô 149 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng tại TP. Đà Nẵng ảnh 12