(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Cục tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá:

Tài sản 01: 01 xe ô tô thông tin lưu động đã qua sử dụng Ford Transit FCCY-HFFY, biển số 31A-7153, sản xuất năm 2005, tại Việt Nam.

Tài sản 02: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng Mitsubishi Pajero GLS, biển số 79C-0677, sản xuất năm 2001, tại Việt Nam.

Tài sản của: Cục tần số vô tuyến điện được phép bán thanh lý.

2. Giá khởi điểm:

TS1: 60.000.000 đồng (không có thuế GTGT). Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng.

TS2: 150.500.000 đồng (không có thuế GTGT). Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 04/06/2020 đến 16h00 ngày 17/06/2020.

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: TS1: 150.000; TS2: 200.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 04/06/2020 đến 16h00 ngày 17/06/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

- Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

5. Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 10/06/2020 đến ngày 12/06/2020 (giờ hành chính).

TS1: Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực III (Lô C1 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng)

TS2: Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII (Tổ 6, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

6. Khách hàng đăng ký đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 17/06/2020 (Trước 16h00)

Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số tài khoản: 6666 889898 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thăng Long.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 phút ngày 19/06/2020

Tại Phòng đấu giá - Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

8. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

9. Thông tin xin liên hệ:

- Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335