(BĐT) -Công Ty đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2020 do Văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Công ty Đấu Giá Hợp danh Tây Nam, số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang, địa chỉ: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

2. Chi tiết tài sản, thời hạn cho thuê, hình thức thanh toán, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước đấu giá:

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản chưa sử dụng hết công suất, Nhà số 1, Nhà số 2 số 27A Yersin, P.4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thời hạn cho thuê: 55 tháng (từ ngày 01/6/2020 đến 31/12/2024)

Hình thức thanh toán: Thanh toán tiền thuê hàng quí bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) vào đầu mỗi quí (cụ thể từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu quí) cho cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang.

Chi tiết tài sản cho thuê:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Ngày 19/5/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1

- Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí khác có liên quan của bên trúng đấu giá thuê theo quy định của pháp luật.

- Lưu ý: Khách hàng thuê tài sản đấu giá không được phép kinh doanh những nghành nghề nhạy cảm, buôn bán hàng cấm theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày 04/5 đến 14/5/2020 liên tục ít nhất là 02 ngày.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 14/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tây Nam.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Đã liệt kê trong phần danh mục tài sản.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Đã liệt kê trong phần danh mục tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 14/5/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tây Nam

- Điều kiện: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện tham gia đấu giá thuê theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước đấu giá thuê tài sản trong thời hạn quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/5/2020

- Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tây Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

- Điện thoại liên hệ: số 0273.889978 hoặc 0908 089743.

Website: daugiataynam.vn