(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2020 do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15 ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24. Đ/c: Số 40 Lê Hồng Phong, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15. Đ/c: Tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá: Cây gỗ cao su thanh lý. Diện tích: 121,41 ha (chia làm 5 gói). Giá khởi điểm: 16.874.459.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/05/2020 đến trước 15 giờ 30, ngày 15/05/2020. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán - nộp hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản:

- Thời gian: Đến hết 15 giờ 30 phút, ngày 14/05/2020.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15. Đ/c: Tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693. 865186.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00, ngày 19/05/2020. Địa điểm: Hội trường nhà khách số 1 - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.