(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quảng ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước ảnh 3