(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do Phòng PC 03 Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Tài sản đấu giá:

Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước có trong Quyết định sau:

+ Quyết định số 09; 10/QĐ-XPHC ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về xử phạt vi phạm hành chính (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo).

+ Quyết định số 137/QĐ-XPHC ngày 17/01/2020 của phòng PC 03 Công an tỉnh Thái Bình về xử phạt vi phạm hành chính (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo).

Tổng giá khởi điểm: 326.418.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm mười tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm mua đơn tham giá đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian mua đơn tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ) Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ hồi 14 giờ ngày 13/3/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 65.280.000đ (Sáu mươi lăm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 16/3/2020 và ngày 17/3/2020

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP (NCB) Quốc Dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

6. Thời gian mở hòm phiếu và công khai kết quả trả giá: 09 giờ 00 phút ngày 19/3/2020 tại (Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

7. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

8 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

10. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá:

- Hướng dẫn thủ tục, bán hồ sơ: Từ ngày 02/3/2020 đến 13/3/2020;

- Phát phiếu trả giá ngày 18/3/2020 (giờ hành chính)

+ Đơn đăng ký đấu giá đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ký, đóng đấu của người đại diện hợp pháp theo quy định của Pháp luật;

+ Tổ chức có đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh điện lạnh (Phù hợp với hàng đấu giá) theo quy định của Pháp luật;

+ Nếu hết thời hạn nộp tiền đặt trước mà người tham gia đấu giá không nộp tiền đặt trước thì coi như từ chối tham gia đấu giá;

- Sau khi người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước thì được phát phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm ghi tên, địa chỉ và ký vào phiếu trả giá tại nơi nhận phiếu, việc ghi giá trả trên phiếu người tham gia đấu giá tự ghi và nộp lại theo quy định.

Trong trường hợp người đi nhận phiếu trả giá theo uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp lệ và Chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

- Người tham gia đấu giá phải ghi giá trả vào phiếu và được bỏ vào phong bì (niêm phong) nộp lại tại nơi phát phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định.

- Hết thời gian nộp phiếu trả giá Trung tâm sẽ tổ chức kiểm phiếu công khai dưới sự chứng kiến của những người tham gia đấu giá và các thành phần tham dự.

+ Hình thức nộp phiếu trả giá

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm: Từ ngày 18/3/2020 đến 08 giờ 45 phút, ngày 19/3/2020 tại (Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

- Người tham gia đấu giá ghi giá trả vào phiếu và được bỏ vào phong bì niêm phong trước khi nộp phiếu trả giá cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

Mỗi phiếu trả giá được niêm phong bằng một phong bì có chữ ký giáp lai của người trả giá.

+ Phương thức xác định người trúng đấu giá (đấu giá thành) và đấu giá không thành.

- Sau khi kiểm phiếu công khai người nào có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả trên phiếu cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm trong những phiếu trả giá cho tài sản đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ 02 phiếu trả giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên tiến hành tổ chức bốc thăm để chọn ra đơn vị trúng đấu giá (hoặc có thể tiếp tục viết phiếu trả giá. Lưu ý giá khởi điểm bằng giá trả cao nhất).

- Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì tài sản đó được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá không thành, tài sản đấu giá đó được để lại đấu giá lần sau.

Đến thời hạn mở hòm phiếu công khai và công bố kết quả trúng đấu giá mà người có phiếu trả giá vắng mặt phải chấp nhận kết quả đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Kính mời các tổ chức có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199

* Số tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phải vào tài khoản của trung tâm trước 16 giờ 30 phút ngày 17/3/2020. Quá thời gian trên sẽ không được chấp nhận và không được tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn

Chuyên mục Đấu giá tài sản

Ngày 19/3/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 19/3/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 19/3/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình ảnh 3