(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do UBND xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Tịnh Thọ; địa chỉ: Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 15 lô đất thuộc Điểm dân cư nông thôn xã Tịnh Thọ (Điểm 1: Xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ), cụ thể:

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của các lô đất đưa ra đấu giá:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô số 01

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

2

Lô số 02

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

3

Lô số 03

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

4

Lô số 04

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

5

Lô số 05

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

6

Lô số06

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

7

Lô số 07

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

8

Lô số 08

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

9

Lô số 09

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

10

Lô số 10

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

11

Lô số 11

193,8

411.000.000

200.000

61.000.000

7.000.000

12

Lô số 12

209,95

487.000.000

200.000

73.000.000

8.000.000

13

Lô số 13

209,95

487.000.000

200.000

73.000.000

8.000.000

14

Lô số 14

209,95

487.000.000

200.000

73.000.000

8.000.000

15

Lô số 15

209,95

487.000.000

200.000

73.000.000

8.000.000

Tổng cộng

2.971,6

6.469.000.000

3.000.000

963.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 16/3/2020 (trong giờ hành chính) tại 15 lô đất thuộc Điểm dân cư nông thôn xã Tịnh Thọ (Điểm 1: Xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ), huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm hoặc tại UBND xã Tịnh Thọ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/3/2020 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Tịnh Thọ: Từ 07 giờ đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, 02 Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/3/2020 đến 10 giờ 00 phút, ngày 18/3/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản số 4506201002596 của Trung tâm mở tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Quảng Ngãi (AGRIBANK), địa chỉ: Số 47 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản và địa chỉ nêu trên. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/3/2020 tại Hội trường UBND xã Tịnh Thọ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp đến UBND xã Tịnh Thọ hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.