(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ địa chính số 13d, tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan vào ngày 19/11/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ địa chính số 13d, tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan, cụ thể như sau:

a) Đất ở: Diện tích là 180,7 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 180,7 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 30 m2; đất trồng cây lâu năm 150,7 m2. Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị lâu dài. Đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2043. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

b) Nhà ở: 01 tầng. Diện tích xây dựng 21,6 m2. Loại nhà: Tường gạch, nền xi măng, mái tole.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 413109 do UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp ngày 15/8/2007 cấp cho bà Đặng Thị Thanh Lan (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00588).

2. Giá khởi điểm: 266.700.627 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu bảy trăm nghìn sáu trăm hai mươi bảy đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 6.700.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm nghìn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến hết 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/10/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 13/11/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa đất số 82, tờ bản đồ địa chính số 13d, tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/10/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19/11/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 422/QC-TTDVĐGTS ngày 22/10/2020).

Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 422/QC-TTDVĐGTS ngày 22/10/2020)