(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 31/8/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 735 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

+ Đấu giá riêng lẻ từng lô (thửa) đối Quyền sử dụng đất 316 lô (thửa) khu dân cư Phú Thịnh: Bao gồm: 42 lô Khu BT-10; 18 lô Khu BT - 11; 16 lô Khu BT – 11A; 15 lô khu BT – 1; 13 lô khu BT – 2; 30 lô khu BT – 3; 25 lô khu BT – 4; 24 lô khu BT – 6; 38 lô khu BT – 7; 44 lô khu BT – 8; 11 lô khu BT – 5; 21 lô khu LK – 2; 19 lô LK – 4. (Danh mục tài sản đính kèm)

Tổng diện tích: 63.692,5 m2

Tổng giá khởi điểm: 543.103.201.200đ

+ Đấu giá cụm đối với khu TM – 2 (Đường D9, N1, D8 và N2) và khu đất bãi xe (Đường N1, D8 và N2)

Tổng diện tích: 4.490,9 m2

Tổng giá khởi điểm: 33.095.691.000đ

- Vị trí: Khu đất tọa lạc tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

* Đối với đất ở đô thị

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng: Sử dụng ổn định lâu dài

* Đối với đất thương mại dịch vụ và đất bãi xe

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: 50 năm (năm mươi) năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định phế duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ.

4/ Tổng giá khởi điểm: 576.198.892.200 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm chín mươi tám triệu tám trăm chín mươi hai ngàn hai trăm đồng).

5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2020 đến 17 00 phút ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

6/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Hiền (0918.607567) để được hướng dẫn xem tài sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước Từ ngày 25/9/2020 đến 17 00 phút ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 19/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm của từng lô đất (khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản, khoản tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua tài sản mà người trúng đấu giá phải nộp). Thời gian thu tiền đặt trước là ngày 16/10/2020 (đến 17h 00 phút). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản..

10/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ lô đối với đất ở và 1.000.000đồng (Một triệu đồng)/ hs đối với đất thương mại dịch vụ.

11/ Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

12/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.

13/ Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.

14/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

14.1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

14.2. Điều kiện tham gia:

- Thuộc đối tượng tượng tham gia tại mục 14.1

- Có đơn tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành)

- Bản sao Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình.

- Bản sao Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện tổ chức và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người tham gia là tổ chức.

- Chứng từ nộp khoản tiền đặt trước (có bản chính để đối chiếu).

- Cam kết xem tài sản và nộp tiền trúng đấu giá đúng quy định

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; một đơn vị chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.