(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá vào ngày 19/1/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Đồng Dài dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân.

- Lô 1: 03 thửa (từ thửa 04 đến 06). Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 170.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 2: 08 thửa (từ thửa 21 đến thửa 28). Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 95.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 3: 03 thửa (từ thửa 32 đến thửa 34). Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu ao ông Chiến, thôn Thượng, xã Vân Từ. Gồm 05 thửa (từ thửa 01 đến thửa 05). Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu ao ông Tung, thôn Thượng, xã Vân Từ: Gồm 11 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu ao bà Hòa, thôn Phong Triều, xã Nam Triều: Gồm 04 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ ngày 17/12/2018 đến 17h00 phút, ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á từ ngày 17/12/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/01/2019 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 17, 20, 24, 27/12/2018; ngày 03, 07, 10/01/2019 và từ các ngày 14 - 17/01/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16/01/2019 đến 17h00, ngày 17/01/2019 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 16/01/2019 và ngày 17/01/2019.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên bán đấu giá:

- Thời gian: Ngày 19/01/2019 tại Nhà Văn hóa, trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 024.625.44211.