Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 18/9/2020 do Ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Tên người có tài sản: Ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm

Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 02 tài sản, cụ thể:

* Tài sản 01: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Lô 95 MBQH 109XD/UBTH, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 729742 do Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cấp ngày 16/01/2007 Số vào sổ cấp GCN: H01299 BĐ QSDĐ/86 QĐ-UBND mang tên ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm.

Cụ thể:

- Thửa đất số: 00;

- Tờ bản đồ số: 00.

- Diện tích: 96 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 96 m2

+ Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 96 m2

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất*Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

* Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Lô số 108 MBQH số 109 XD/UBTH, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Đ 936404 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 30/06/2004, số vào sổ: T 00703BĐQSDĐ/1388/QĐ-CT. Trang bổ sung giấy chứng nhận số 02 do Phòng TNMT cấp ngày 23/12/2014 mang tên ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm.

Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 108;

- Tờ bản đồ số: MBQH 109

- Diện tích: 96 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu mét vuông).

Trong đó: Đất ở: 96 m2,

- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 96 m2 + Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: /

- Những hạn chế về quyền sử dụng đất: Không

•Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở:

+ Địa chỉ nhà ở: Lô số 108 MBQH số 109 XD/UBTH, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

+ Loại nhà: Nhà ở cấp 4

+ Diện tích sàn: 96 m2

+ Diện tích xây dựng: 96 m2

+ Kết cấu nhà: Tường gạch mái tôn

+ Số tầng: 01 tầng

+ Năm hoàn thành xây dựng: 2004

+ Thời hạn sở hữu:

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đang được thế chấp tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá. Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá đã đồng ý cho ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm tự xử lý tài sản thế chấp theo hình thức bán đấu giá.

3.2. Giá khởi điểm, Bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản 01: 2.626.200.000đ (Hai tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

-Giá khởi điểm của tài sản 02: 3.231.000.000đ (Ba tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

+ Tài sản 01: Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/01 hồ sơ - Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

+ Tài sản 02: Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng /01 hồ sơ - Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc xem tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định nêu trên.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá (Khách hàng phải tự niêm phong phiếu trả giá bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật, phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá). Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ về tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản:

+ Tài sản 01: Lô số 95 MBQH 109XD/UBTH, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

+ Tài sản 02: Lô số 108 MBQH số 109 XD/UBTH, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, giấy tờ về tài sản, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và được niêm yết tại trụ sở UBND phường Ba Đình.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản mang tên ông Nguyễn Tiến Trung và Đoàn Thị Hồng Năm.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: Bắt đầu 08h00 ngày 18/09/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904.235.586/0974.197.026.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư