(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền như sau:
Ngày 18/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ảnh 1