(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể như sau:

-Vị trí: đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, đường N1 và đường quy hoạch (Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới tổ 21, phường Bình Minh) nay là tổ 23, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

- Tổng số thửa: 01 thửa.

- Tổng diện tích: 4.554,72 m².

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Hình thức thuê đất: Đấu giá quyền thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Nguồn gốc các thửa đất: Thuộc quỹ đất công đô thị do tỉnh quản lý.

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đã được phê duyệt theo quy định.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư xây dựng 01 đoạn của tuyến đường nối từ đường Bình Minh đến đầu lô đất; đã được giải phóng mặt bằng.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm tài sản: Được phê duyệt tại quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thành phố Lào Cai là: 3.200.000 đồng/m2.

Tổng giá khởi điểm thửa đất là: 14.575.104.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm linh bốn nghìn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí có liên quan do người đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

b. Tiền đặt trước: 2.900.000.000 đồng/ HS (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 13/8 đến ngày 17/8/2020 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/ hồ sơ/ tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 13/8/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 13/8/2020(Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 30/7 và 31/7/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/8/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 55,56 và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng nhà ở và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143 820170(Trong giờ hành chính).