(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai ủy quyền như sau:
Ngày 18/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 1