(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

* Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên (Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên (15 lô), cụ thể: 

TT

Lô số

Diện tích m2/lô

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ
(đồng)

Bước giá (đồng)

1

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

150

300.000.000

30.000.000

200.000

3.000.000

19

330

660.000.000

60.000.000

500.000

6.000.000

20

189

378.000.000

40.000.000

200.000

4.000.000

21

145

290.000.000

30.000.000

200.000

3.000.000

32

136

272.000.000

30.000.000

200.000

3.000.000

33

155

310.000.000

30.000.000

200.000

3.000.000

2. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản: Số 8106.2010.02558 tại AGRIBANK chi nhánh thành phố Tuyên Quang của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 15/7/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/7/2019.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên và UBND xã Minh Dân, huyện Hàm Yên từ ngày 26/6/2019; xem tài sản từ ngày 04/7/2019 đến ngày 05/7/2019 (trong giờ hành chính) tại khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 26/6/2019 đến ngày 14/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, thu hồ sơ đấu giá từ 8 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 15/7/2019tại Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2019 tại Hội trường Chi cục Thuế, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375.