(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC)thông báo bán đấu giá tài sản lần 8 vào ngày 18/7/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Bình Lý, VAMC đã mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) theo Hợp đồng mua bán nợ số 1864/2015/MBN.VAMC1-AGIRBANK ngày 18/06/2015.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Bình Lý. Địa chỉ: Số 302 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank - Chi nhánh Hà Tây.

3. Giá khởi điểm: 37.726.799.760 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bảy trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước là 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 16/07/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 16/07/2019 (ngày làm việc, trong giờ hành chính) tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/07/2019 cho đến trước 17h00, ngày 17/07/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 18/07/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ đầu mối: Bà Mai Thị Cảnh (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại: 0912.833.638; Email: mai.canh@sbvamc.vn.