(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 1