(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ủy quyền như sau:

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các điểm dân cư thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú; điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ; điểm dân cư thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 34 lô đất, cụ thể:

Ngày 18/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang từ ngày 15/6/2021 đến 16giờ 00phút ngày 17/6/2021.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Ngày 10/6/2021 và ngày 11/6/2021.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai; thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 15/6/2021.

- Thời gian bán hồ sơ:

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 13/6/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

+ Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 08 giờ 30phút, ngày 14/6/2021 đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 tại Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 13/6/2021 (Trong giờ hành chính).

+ Tại Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 14/6/2021 đến 16 giờ 15phút ngày 15/6/2021.

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

- Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 26/5/2021 đến 11giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (chậm nhất đến 11giờ 00 phút ngày 15/6/2021 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình (Ngoài bì thư ghi phiếu trả giá gián tiếp).

- Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

+ Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 26/5/2021 đến ngày 13/6/2021.

+ Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa): Từ ngày 08 giờ 30 phút, ngày 14/6/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 15/6/2021.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 08giờ 00phút, ngày 18/6/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.