(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Trung tâm Y tế Tiên Du ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 4