(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Địa chỉ: Số nhà 2412, Đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 3898179.

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 27 ô đất ở tại khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích từ 90 m2 đến 94,5m2. Giá khởi điểm từ 16.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng/ô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 10 và ngày 11/06/2020 tại thực địa khu đất.

5. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 28/05/2020 đến 16h00’, ngày 15/06/2020.

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 15/06/2020 (tính theo dấu đến của bưu điện).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ của bưu điện: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

6. Tiền đặt trước:  Ngày 15/06/2020, 16/06/2020, 17/06/2020. Tài khoản số: 18001011811820 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

7. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 18/06/2020 tại Khu sinh thái Resort xanh DATC. Địa chỉ: Số 01, ngõ 3449, Đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện, theo phương thức trả giá lên.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh (địa chỉ: Số nhà 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT:  0210 3898 179) thông báo tới các khách hàng về việc tạm dừng cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 18/06/2020 đối với QSD 27 ô đất ở tại khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (theo thông báo đấu giá số 02/TB-VL ngày 27/05/2020).

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức lại khi có thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ. Trân trọng!