(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản gồm 02 (hai) chiếc máy xúc lật bánh lốp theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 172/QĐ-XPVPHC ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Có bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo).

4. Giá khởi điểm của tài sản: 285.943.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

b. Tiền đặt trước: 57.000.000 đồng (Năm mươi bẩy triệu đồng)

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Lạng hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020.

Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước hoặc văn bản bảo lãnh của Ngân hàng (trong trường hợp bảo lãnh ngân hàng) nộp cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định trên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 15/6/2020 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (thông qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm, SĐT: 0916038288).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; nộp phiếu trả giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 15/6/2020 tại Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020 tại Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân có đầy đủ các điều kiện sau:

Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

  Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế này thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2020.

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức;

+ Giấy ủy quyền và Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người được ủy quyền (trong trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá).

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong đặt tại nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 08 giờ 00 phút ngày 18/6/2020 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT 02053.717.994) hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 18/6/2020, đấu giá 2 chiếc máy xúc lật bánh lốp tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn đồng./.