(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2019 do UBND huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

1.1. Tài sản đấu giá: 02 xe vận chuyển, thu gom rác thải hiệu HINO:

+ Xe biển số 62A-002.39, số loại: FG8JJSB/ĐL-CR5.4, số máy: J08E-UG15678, số khung: RNJFG8JJSGXX12717, năm sản xuất: 2016, nước sản xuất Việt Nam, dung tích thùng chứa rác 15m3, niên hạn sử dụng: 2041;

+ Xe biển số 62A-000.66, số loại: FC9JESW/TRUONGLONG-FC.GC, số máy: J05E-TE12655, số khung: RNJFC9JESDXX12248, năm sản xuất: 2013, nước sản xuất Việt Nam, dung tích thùng chứa rác 9m3, niên hạn sử dụng: 2038.

1.2. Nơi có tài sản đấu giá: UBND huyện Tân Trụ.

1.3. Giá khởi điểm: 2.908.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm lẻ tám triệu đồng)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

2.1. Thời gian xem tài sản: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản trong 02 ngày làm việc ngày 12/6/2019 và ngày 13/6/2019.

2.2. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (UBND huyện Tân Trụ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 06 đến 15 giờ ngày 14/6/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 581.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản doanh nghiệp đấu giá tư nhân thắng lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank CN Long An - Phòng GD Tân An, thời gian nộp từ ngày 13/6/2019 đến 16 giờ ngày 14/6/2019.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06 đến 15 giờ ngày 14/6/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép kinh doanh kèm bản chính để đối chiếu.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ nộp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi theo thời gian quy định tại thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 09 giờ, ngày 18/6/2019 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; Phương thức trả giá lên.

Người có nhu cầu liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.