(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai.

Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 25, diện tích qua đo đạc thực tế 3.680,5m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 737057 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Lương Văn Tuấn và bà Phạm Thị Oanh ngày 17/10/2017.

Tài sản trên đất: 400 cây cà phê kinh doanh không chăm sóc, kém phát triển; 21 cây muồng trồng năm thứ 3; 05 cây bời lời trồng năm thứ 2.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 25, diện tích qua đo đạc thực tế 10.603,3m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 737540 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Lương Văn Tuấn và bà Phạm Thị Oanh ngày 20/10/2017.

Tài sản trên đất: 1.100 cây cà phê kinh doanh không chăm sóc, kém phát triển; 02 cây sao xanh trồng trên 10 năm; 06 cây điều kinh doanh; 31 cây bời lời kiến thiết cơ bản năm thứ 3.

Nơi có tài sản: Làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 109.018.232 đồng (Một trăm lẻ chín triệu không trăm mười tám nghìn hai trăm ba mươi hai đồng).

Tài sản 2: 308.266.617 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm mười bảy đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

Tài sản 2: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1; tài sản 2: 200.000 đồng/ hồ sơ/tài sản.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 18/5/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.