(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai.

Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 298, tờ bản đồ số 40, diện tích qua đo đạc thực tế 10.011,3m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 931959 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Lê Giang Nam và bà Nguyễn Thị Kim Anh ngày 10/7/2017.

Tài sản trên đất: 140 cây điều trồng năm thứ 2.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 263, tờ bản đồ số 40, diện tích qua đo đạc thực tế 14.971,7m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 730097 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Lê Giang Nam và bà Nguyễn Thị Kim Anh ngày 28/5/2012.

Tài sản trên đất: Nhà ở xây gạch, bên trong có tô trát, bên ngoài không tô trát. Nhà có diện tích 45,6m2. Mái lợp tôn, nền lát xi măng, không có sê nô mặt trước, có 01 cửa chính làm bằng gỗ tạp.

Cây trồng trên đất: 295 trụ tiêu sống kinh doanh phát triển tốt; 10 cây bời lời kiến thiết năm thứ 2; 01 cây hồng xiêm kinh doanh.

Nơi có tài sản: Làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 175.508.718 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm lẻ tám nghìn bảy trăm mười tám đồng).

Tài sản 2: 428.917.502 đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu chín trăm mười bảy nghìn năm trăm lẻ hai đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

Tài sản 2: 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1; tài sản 2: 200.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 14/5/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 18/5/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.