(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Kho Bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

* Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, biển số: 75C-5707, được sản xuất năm 2005 tại Việt Nam và đăng ký lần đầu ngày 12/12/2005, số máy: 4G63R-Z04759; số khung: RLA00VB2W51001099.

- Giá khởi điểm: 118.100.000 đồng  (Một trăm mười tám triệu một trăm ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng chẵn)

* Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, biển số: 75C-4429, được sản xuất năm 2004 tại Việt Nam và đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, số máy: 4G63R-Z02665; số khung: RLA00VB2W41002185.

- Giá khởi điểm: 104.500.000 đồng  (Một trăm linh bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)

* Xe khách 16 chỗ TOYOTA HIACE RZH114L-BRMRS(A), biển số: 75C-0775, được sản xuất năm 2001 tại Việt Nam và đăng ký lần đầu ngày 09/01/2002, số máy: 1RZ-2654971; số khung: RZH114-50011122.

- Giá khởi điểm: 70.500.000 đồng  (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ đến 16 giờ từ ngày 09/04/2019, ngày 10/04/2019 đến tại Kho Bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Số 68 Tố Hữu, TP.Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 15/04/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h ngày 15/04/2019  đến 16h ngày 17/04/2019 (trong giờ hành chính).Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số260.0101.0000.707 tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Huế (14 B Lý Thường Kiệt).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 150.000 đồng/ hồ sơ.

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ hồ sơ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 18/04/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Kho Bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Số 68 Tố Hữu, TP.Huế. Điện thoại: 0234.3822477.