(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 11-Khu A1 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3625777

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Sailing Tower 111A Pasteur, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 10/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 12/02/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/02/2021 - 16:30 15/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này. Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt– Lô 11- Khu A1 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0925.300.777 – 0236.625.777.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/03/2021

Địa điểm: Lô 11- Khu A1 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng.