(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2019, đấu giá thanh lý trụ sở làm việc và Hội trường của UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ảnh 1
Ngày 18/3/2019, đấu giá thanh lý trụ sở làm việc và Hội trường của UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ảnh 2
Ngày 18/3/2019, đấu giá thanh lý trụ sở làm việc và Hội trường của UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ảnh 3
Ngày 18/3/2019, đấu giá thanh lý trụ sở làm việc và Hội trường của UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ảnh 4