(BĐT) - Công ty tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành thông báo đấu giá tài sản của Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long, địa chỉ: 127B, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HC vào ngày 18/3/2019  như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá:

Các phương tiện (xe gắn máy, ca nô nửa cabin), trang thiết bị (tủ lạnh, máy lạnh, máy vi tính, bàn ghế,...) dự án kết thúc được thu hồi từ quá trình thực hiện Dự án đường hàng lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1).

Lưu ý: Tài sản bán đấu giá được liệt kê chi tiết trong Phụ lục: danh mục, số lượng tài sản bán đấu giá kèm theo Quyết định số 3290/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải; Chứng thư thẩm định giá số 0608-5/2018/CT-MHD ngày 06/08/2018 của Công ty TNHH Thẩm định giá MHD.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

368.385.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám triệu ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, các loại thuế và chi phí, lệ phí khác liên quan đến việc vận chuyển, tiếp nhận tài sản bán đấu giá (nếu có). Người mua được tài sản có trách nhiệm tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

55.257.750 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm năm mươi bảy ngàn bảy trăm năm mươi đồng), tương đương 15% giá khởi điểm. Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số 0531002544939 mở tại Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn của Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

200.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính);

- Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có);

- Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo);

- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và chứng minh thư nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

6. Bước giá: Do người có tài sản quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá 1 ngày.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời hạn niêm yết: Từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/03/2019 đến 17h00 phút ngày 13/03/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/03/2019 đến 17h00 phút ngày 15/03/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/03/2019 đến 17h00 phút ngày 15/03/2019.

- Thời gian đấu giá tài sản: 09h00 phút ngày 18/03/2019.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Vị trí của tài sản: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Kiên Giang.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: địa điểm cụ thể do Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành thông báo bằng văn bản cho bên có tài sản và người tham gia đấu giá trước ngày tổ chức cuộc đấu giá 1 ngày.

8. Đối với người mua được tài sản đấu giá:

Người trúng đấu giá phải nộp thêm số tiền 36.838.500 đồng (Ba mươi sáu triệu tám trăm ba mươi tám ngàn năm trăm đồng)tương đương 10% giá khởi điểm ngay sau khi trúng đấu giá cho Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long. Toàn bộ số tiền còn lại phải nộp (Giá trúng đấu giá của tài sản trừ đi tổng số tiền đặt trước và số tiền nộp ngay sau khi trúng đấu giá), trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải chuyển khoản cho Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long theo thông tin dưới đây:

- Tên tài khoản: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG CỬU LONG.

- Số tài khoản: 310.10.00010.2899 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh HCM.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành

Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62946889 gặp Phát