(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

a. Cụm Dân cư xã Phong Mỹ: 03 nền.

*Lô E2 nền số 34, 35. Diện tích 81m2/nền.Giá khởi điểm: 272.970.000đ/nền

*Lô E2 nền số 36 (góc). Diện tích 88,9m2 .Giá khởi điểm: 359.512.000đ

b. Cụm Dân cư xã Ba Sao: 04 nền.

*Lô I nền số 08, 09, 10, 11. Diện tích 76,5m2/nền

Giá khởi điểm: 254.592.000đ/nền

c. Cụm Dân cư xã Tân Hội Trung: 09 thửa.

*Thửa số 225 (góc). Diện tích 62,2m2.

Giá khởi điểm: 635.933.000đ

*Thửa số 226, 227, 228, 229, 230. Diện tích 70,4m2/thửa

Giá khởi điểm: 599.808.000đ/thửa

*Thửa số 231 (góc). Diện tích 164,8m2

Giá khởi điểm: 1.684.915.000đ

*Thửa số 232. Diện tích 153m2

Giá khởi điểm: 1.303.560.000đ

*Thửa số 233. Diện tích 162,9m2

Giá khởi điểm: 1.387.908.000đ

d. Khu tái định cư Mỹ Hiệp: 06 nền.

*Lô A4 nền số 74, 75, 76, 77, 78, 79. Diện tích 85,5m2/nền.

Giá khởi điểm: 1.335.168.000đ/nền

4. Tổng giá khởi điểm: 17.946.184.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 09/12/2020 đến 15 giờ ngày 11/12/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 15/12, 16/12 và đến 15 giờ ngày 17/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2020 đến 15 giờ ngày 15/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 18/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3821 650.