(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Trường Đại học Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (Đ/c: Hải thụ lý).

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Trường Đại học Hải Phòng; Địa chỉ: Số 171 đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đã qua sử dụng, bán tận dụng phế liệu, không được phép lưu hành, bán gộp 03 xe:

+ 01 xe ô tô Mazda 15 chỗ ngồi, màu trắng, biển kiểm soát 16A-0573, số khung: SRY0E2MH000207, số máy: FE317728 sản xuất năm 1997, hết niên hạn sử dụng.

- Giá khởi điểm: 7.600.000 đồng (bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

+ 01 xe ô tô Toyota Hiace 15 chỗ ngồi, màu xanh, biển kiểm soát: 15A-00667, số khung: RZH1149003904, số máy: 1448143 do Nhật Bản sản xuất năm 1997, hết niên hạn sử dụng.

- Giá khởi điểm: 7.600.000 đồng (bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

+ 01 xe ô tô Mazda 15 chỗ ngồi, màu trắng, biển kiểm soát 16A-0227, số khung: SRY0E2MH000066, số máy: 302968 sản xuất năm 1995, hết niên hạn sử dụng.

- Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

3.2. Tổng giá khởi điểm (bán gộp 03 xe): 23.200.000 đồng (Hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng); Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

3.3. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

3.4. Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

3.5. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/01 hồ sơ).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/10/2019 đến 17 giờ ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/10/2019 và ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính tại Trường Đại học Hải Phòng; Địa chỉ: Số 171 đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15 + 16 + 17/10/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc có thể nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

4.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).