(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/01/2019 do Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng (tỉnh Khánh Hòa) ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng. Địa chỉ: 394A Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:  

3.1. Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là: Ba (03) xe ô tô đã qua sử dụng dưới dạng phế liệu mang biển kiểm soát 79H-7371, 51B-077.98, 79C-083.44. Cụ thể:

- Xe ô tô tải (cải tạo từ xe ô tô khách 12 chỗ) mang biển kiểm soát 79H- 7371. (Loại phương tiện: Ô tô tải; Màu sơn: Xanh; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: GRACE; Số khung: KMFFD27XPPU032309; Số máy: D4BXP596714; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất: 1993; Niên hạn sử dụng: 2018; Trọng lượng bản thân: 1645 (kg)).

- Xe ô tô khách mang biển đăng số 51B-077.98 (Loại phương tiện: Ô tô khách; Màu sơn: Trắng; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Số khung: RZH114~9004277; Số máy: 1RZ1751450; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 1998; Niên hạn sử dụng: 2018; Trọng lượng bản thân: 1.660 (kg)).

- Xe ô tô tải mang biển số 79C- 083.44 (Loại phương tiện: Ô tô tải; Màu sơn: Xanh; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: MIGHTY; Số khung: KMFGA17FPPU059262; Số máy: D4AFP050121; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất: 1993; Niên hạn sử dụng: 2018; Trọng lượng bản thân: 2.950 (kg)).

3.2. Giá khởi điểm: 43.785.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng).Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 15/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15/01/2019, 16/01/2019 và 17/01/2019. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, hạn chót đến ngày 17/01/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa (Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho người có tài sản đấu giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc đấu giá tài sản được thực hiện theo thủ tục rút gọn, được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.