Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.177 m2 đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở (cũ) của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thuế thành phố.

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sơn La

Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.177 m2 đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.177 m2 đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.177 m2 đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.177 m2 đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư