Ngày 17/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

Ngày 17/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư