(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế sản vào ngày 17/4/2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 05 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích quỹ đất: 1.047,3 m2.

3. Tờ bản đồ số: 34.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch tại Công văn số 817B/QLĐT-QLHT ngày 27/10/2017 của phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà về việc thống nhất phương án tổng mặt bằng Dự án khu dân cư thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

S

T

T

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Khu vực -

vị trí

Diện

tích

(m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

BT (05)

627

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

2

BT (07)

629

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và đường số 2 (QH 11,5m)

242,3

5.000.000

1.211.500.000

130.000.000

30.000.000

3

BT (14)

636

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

235,5

4.500.000

1.059.750.000

130.000.000

30.000.000

4

LK3 (60)

696

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m)

155,3

4.000.000

621.200.000

65.000.000

20.000.000

5

LK3 (61)

697

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m) và đường số 5 (QH 8,0m)

176,2

4.100.000

722.420.000

65.000.000

20.000.000

Tổng cộng

1.047,3


4.757.270.000 520.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác;

- Bước giá được áp dụng từ vòng đấu thứ 02 trở đi.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, điều 55 Luật đất đai năm 2013.

Đối với một thửa đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/04/2020 tại Khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà và UBND xã Hương Toàn.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và UBND xã Hương Toàn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/04/2020.

- Tại UBND xã Hương Toàn: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 14/04/2020.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 14/04/2020 đến 17h00 ngày 16/04/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 16/04/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 17/04/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Số điện thoại: 0234.3777177;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.