(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2019 do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 6/5 Phạm Văn Hai, F.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản cố định, vật tư tồn kho, vật tư thu hồi bán thanh lý (chi tiết xem tại nơi bán hồ sơ).

4, Giá khởi điểm: 594.716.450 đồng (Năm trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm mười sáu ngàn bốn trăm năm mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và được giao tại kho của bên có tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác... (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 09h00, ngày 11 & 12/04/2019. Địa điểm: Sân bay quốc tế TSN. 

(khách hàng dăng ký danh sách trước và đem theo CMND để xem tài sản).

6. Thời gian, địa điểm bán/ nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính liên tục từ ngày 03/04/2019 đến ngày 15/04/2019. Địa điểm: VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs; Tiền đặt trước: 118.000.000 đồng.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Giờ hành chính ngày 12, 15/04 hạn chót 11h00, ngày 16/04/2019.

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

10. Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

11. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 09h00, ngày 17/04/2019. Địa điểm: VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh.