(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2021 do bà Trần Thị Lan, chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Uông Bí ủy quyền như sau:
Ngày 17/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1