Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP Mai Động do UBND thành phố Hà Nội sở hữu vào ngày 17/12/2018 như sau:

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Mai Động

Địa chỉ: Số 310 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế tạo máy móc công cụ, gia công ràn, dập, ...

Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 1.900 đồng/quyền mua

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 1.350.027 quyền mua

Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:         1.350.027 quyền mua

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/11/2018 đến 15h30 ngày 10/12/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 17/12/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 18/12/2018 đến 16 giờ ngày 24/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 19/12/2018 đến ngày 24/12/2018